Hem » Helhet

Kategoriarkiv: Helhet

10 punkter till effektivt lärande hos barn inom idrott

Unga_spelare

1. Feedback, feedback, feedback. Ge massor av feedback till barnet utifrån process och prestation, vad och hur. Feedback skall ges direkt i under övningen för högsta effekt.  Se resultat mer som en konsekvens av dessa och belys de mer som avstämningspunkter än måsten och krav. Feedback är mycket kraftfullt, bra och rätt feedback är mycket förstärkande för personens självförtroende och självkänsla, det bidrar till motivation. Misskommunicerad feedback är i stället destruktiv. Se till att förhållandet mellan uppmuntrande, bekräftande feedback och utvecklande feedback bör är 9:1

2. Intruktioner. Tydliga, roliga och korrekta. Gärna detaljerat men kärnfullt. Ofta. Igen med fokus på process och prestation snarare än resultat. Kom ihåg att berätta om syftet och eventuella mål med övningen. Då är de inspirerande och leder också till högre motivation. Se till att ha balans mellan Instruktion, övning och feedback. 25% Instruktion, 50% övning, 25% feedback och reflektion. Så klart skall feedback vara integrerad i övningarna – den enligt mig vanligaste och största bristen.

3. Stigning i utmaning. Se till att börja enkelt och bygga på så att övningarna och uppgifterna blir mer komplexa, med fart! Går det för fort fram, var lyhörd – backa tillbaka igen. Kanske en grupp vill och kan genomföra de svårare momenten, låt dem göra det. Det upplägget stimulerar utveckling och motivation hos alla barn. Hjälp föräldrarna att förstå det med.

4. Förstärk attityden hos barnet. Som förälder, tränare och lärare – bidra till barnets förståelse för nyttan och glädjen i lärandet. Lärandet i sig är en enorm motivationskraft så när barnen får syn på sitt eget lärande kommer de egna förväntningarna och engagemanget i lärsammanhanget att stiga. Ge stöd och se förstärk goda känslor – förväntan, glädje, intresse och stolthet.

5. Se till att skapa utrymme för övning, tävling och lek – och ge löpande direkt feedback under den formen. Leken, övningen och tävlandet skapar lustkänslor som förväntan, glädje, intresse och stolthet. Barnet blir modigt och utmanar sig själv. Se till att barnen INTE väntar eller köar utan är ständigt aktiva. Se också till att bidra till att barnen har roligt – de är där av just den anledningen.

6. Ge beröm. När barnen lyckas med sina prestationer och resultat – fira och bekräfta, gör dem stolta. Bestraffa absolut inte barnen eller  utryck missnöje när de inte lyckas. Det hämmar dem – det är bara att prova och öva igen. Belys varje litet framsteg.

7. Var engagerad som förälder och vuxenstöd. Det är absolut inte samma sak som att vara tränare. Det är inte heller samma sak som att curla barnen.  Var uppmuntrande och glad. Supporta och var med ibland på träningar och matcher. Var inte krävande men supporta barnet så att de har utrustning, är på rätt plats, mätta, utvilade med rätt kläder och med dricka. Då känner sig också barnet betydelsefullt. Skapa inte olika rutiner med belöning vid seger och andra rutiner vid förlust – det kan upplevas som bestraffning! Gör hela sammanhanget roligt istället.

8. Se till att ha trygga hemmaförhållanden. Mat, sömn och goda relationer i hemmet. det betyder inte att olikheter och konflikter inte är tillåtet – tvärtom – men se till att de hanteras på ett effektivt sätt. Stå för goda värderingar.

9. Utmana och ifrågasätt mål, beteenden och värderingar. Utmana och sätt upp mål – utmana höjden i befintliga mål. Allt är tillåtet att ifrågasätta med synsätten att skapa förståelse och att allt kan bli bättre. Höga mål skapar intresse och förväntningar men det är också viktigt med stöd. Låt inte bristande självkänsla eller självförtroende komma ivägen för det. Att ifrågasätta för att förminska eller förskjuta är däremot inte ok.

10. Se till att lärandemiljön är spännande rolig, inspirerande och utmanande. Till att börja med – se till att använda faciliteterna när du har tillgång till dem. Är du i en bollhall så använd tiden maximalt till att just använda bollhallen. Springa utan klubba eller boll kan man göra under andra former. Tex så finns massor av forskning som visar på effekten och nyttan av lärande i utomhusmiljö – effekten är mycket högre än traditionell salsmiljö. Idrotten innebär ofta aktiviteter i utomhusmiljö – men prova att utveckla och byta den vanliga miljön.

Lycka till med din effektiva träning och support av barns utveckling inom idrott!

Upplopp – brist på självkänsla och missriktad kreativitet

 

Stockholm_brinner

Nu har de nattliga upploppen snart pågått i en vecka. Och det sprider sig från förort till förort och stad till stad.

Att det händer är en självklarhet och enkelt att beskriva. Det handlar om självkänsla. Eller snarare den yttersta konsekvensen i avsaknad av självkänsla.

Det händer när jag som människa inte bjuds in i skapande sammanhang. Det händer också  när jag som människa inte ser möjligheten att bidra i ett sammanhang. Jag blir betydelselös. Jag känner mig ignorerad, förödmjukad och ytterst avvisad i en värld som är obegriplig, ohanterlig och meningslös.

Istället kan jag skapa mitt eget sammanhang. När utsattheten och desperationen är som störst blir också effekterna av skapande som störst.

Det som sker är ett skådespel stora mått. Det smäller och brinner. Sirener ljuder. Uniformerade män och kvinnor agerar. Det blir sändningar på TV, det skrivs i media och på bloggar. Diskuteras under luncher och på möten. Det blir storsamlingar i skolan.

Människor påverkas, berörs och engageras. Jag blir betydelsefull och blivit en del av ett sammanhang. Och jag som förövare har skapat ett sammanhang tillsammans med andra i samma situation där vi gör skillnad, vi är kreativa, upplever mod och använder oss själva som resurs. Det är vad varje människa vill. En känsla av meningsfullhet och hanterbarhet infinner sig.

Men det jag inte ser – det jag inte förstår, eller som jag direkt förnekar är att det i sammanhanget är avsaknad av glädje. Det kanske uppstår någon form av förvriden stolthet – men ingen glädje. Ingen Lycke. Ingen salighet.

Det mest felaktiga i bilden är att det ur ett helhetsperspektiv inte alls är skapande. Upploppet ökar avståndet och missförstånden mellan människor och grupper i samhället. Det förstärker snedvridna fundamentalistiska uppfattningar och perspektiv som rasism. Grupper i samhället hittar bevis för sina egna sanningar antaganden. Avstånden ökar.

Närheten till uppror och rebellskap finns alltid hos oss, var och en, i någon utsträckning. Det finns i ordet ”nej”, det finns i ordet ”inte”, och det finns i ordet ”vilja”. Det finns i människans natur. När dessa når ytterliggheter så blir också konsekvenserna extrema.

Lösningen är inte att fördöma.

Jag ser upploppen som en uppdämning av människors behov att tillhöra ett skapande och meningsfullt sammanhang. Av ett liv i osynlighet och brist på betydelse. Viljan finns där men tillsynes inte möjligheterna.

Så vad behövs göras.

Först måste vi förstå att det är vi alla vuxna människor i samhället som bidrar till den situation som råder. Det ledarskap som utövas och de värderingar som styr. Ungdomarnas reaktioner, upplopp och raseri hade inte funnits där om inte klyftan redan existerat. När handlingarna blir kollektiva är det en spegel av hur samhället ser ut.

Det är en konsekvens av en skola där människan inte blir sedd som en unik individ med unika behov och resurser, utan som en del i ett statistiskt system med begränsande ramar och stereotypa krav.

Det är en konsekvens av elitsatsande ungdomsidrott där det endast finns ett utrymme för de mest ambitiösa och lovande.

Det är en konsekvens av att barn och ungdomar har olika möjligheter till utveckling och utryck baserat på föräldrars ekonomi eller status snarare än samhällets resurser och engagemang.

Det är en konsekvens av att samhället ständigt inskränker på resurser som ger barn och ungdomar sammanhang att verka och utvecklas.

Ytterst är hela situationen en konsekvens av att förutsättningarna för barn och ungdomar att skapa som helhet är begränsat.

Jag är själv ytterst ansvarig och delaktig i det som pågår.

När jag lyssnar på lösningar som presenteras från olika håll så handlar det om att hantera symptomen. Problemen skall lösas genom polisiära insatser, kontroll och dominans. Symptomen kommer att kväsas men källan finns kvar. det blir lungnare för ett tag. Vi överlever.

Men vår själ lever i exil. Vårt sinne känner ingen frid. Vi överlever men vi lever inte. Vi lever i en vissnande tillvaro. I brist på känsla för mig själv och andra.

Lösningen är i själva verket att upprätta självkänsla. Självkänsla hos individerna och i grupperna som leder upploppen. Att upprätta självkänsla i varje familj och i varje stadsdel.

Som jag ser det är vägen fram inspiration. Att skapa sammanhang med förebilder och ledare. Arenor där ungdomar känner sig delaktiva, uppmuntrade och är medskapande. Att upprätta hopp och tro. Inom skolan, inom kulturen och inom idrotten. Arenor där varje människa utvecklas och får utlopp för sina drivkrafter. Då kommer den kreativa kraften som används destruktivt att i stället tjäna samhället. Segregation minskar och människor kommer närmare varandra. Respekt upprättas. För mig själv och andra.

Jag har själv sett det otaliga gånger. När jag var tränare för Arlandas Juniorer på tidigt 90-tal eller utbildade ungdomar i spelutveckling på Powerhouse. Jag har sett det i Brynäs A-lag när vi vann SM-guld 2012. Jag har sett det hos spelarna i IFK Mariehamn och i alla de företag, föreningar och myndigheter där skapandet och utvecklingen varit som starkast.

Jag utmanar dig att bidra till självkänsla hos människor omkring dig – i hem, grannskap, företag och föreningar. Jag utmanar dig i att ta ansvar för din egen självkänsla. 

Jag bidrar gärna genom mentorskap, coaching och föreläsningar. Hör då av dig.

Den kollektiva dagsdrömmen

Igår, fredag, hade vi under frukosten en spännade reflektionsstund där Gaia Leaderships Jan Boström spelade in aktuella omvärldshändelser och där vi betraktade det som sker som i en dagdröm.

Drömmar kan tolkas utifrån att det är vårt undermedvetna som talar till oss, att personer, situationer och händelser i drömmen är ett budskap till oss själva om oss själva.

På samma sätt kan betrakta livet och det som händer omkring oss som en dagdröm där budskap framträder som talar till oss själva om oss själva.

Hur många av oss har inte haft arbetskamrater, vänner, familj eller andra bekanta som vi stör oss på, människor som har beteenden eller värderingar som irriterar oss. Besvärliga eller irriterande personer som vi vill skall ändra på sig eller tom försvinna. Märkligt nog så försvinner inte personerna, ofta är det tom så att de efterhängsamt finns kvar och att allt som oftast dyker upp i alla möjliga sammanhang – väntade som oväntade.

Sanningen är den att personerna inte försvinner förens vi själva utvecklas och förändras – eller flyr in i regression. Det är som att personerna existerar som väsen med det enda syftet att berätta för oss att det finns något hos oss själva som skall växa, en insikt som leder till vår egen utveckling och ökad självkännedom. Och när vi upptäcker det som vi behöver för att växa, då försvinner också personen – eller snarare så utvecklas och förnyas vår relation till den personen. Helt och hållet utifrån vår egen utveckling.

Vi kan alltså betrakta oss själva som varande i en dagsdröm tillsammans i de sammanhang vi verkar i – tillsammans med de människor vi omger oss i. Och situationen och sammanhanget är en konsekvens av alla de beslut vi tagit och de handlingar vi utfört. Vi befinner oss i en ständig skörd av våran tidigare sådd. De situationer och sammanhang vi finns och verkar i är alltså en spegel av oss själva. Personerna vi omger oss med representerar var och en också något hos oss själva. Något vi gillar eller ogillar, något mörkt eller ljust – något som vi har inom oss.

Under frukostmötet lyfte Janne fram Obamas tal till staten. Vad innebär det talet, tolkat som en dröm, för mig och dig? Vad säger Obamas presidentskap om dig och de sammanhang du verkar inom?

För mig representerar Obama det nya, förnyelse och förnuft. Samtidigt så representerar Obama brott mot gamla konventioner – bla genom att vara den första svarta presidenten och fokus på införandet av ett mer humant socialförsäkringssystem. Enligt dagsdrömmen finns det alltså sidor inom dig och mig som bryter mot konventioner. Svarta sidor som tidigare varit oaccepterade men som nu representerar något nytt, något nödvändigt. Insikten om att tuffa förändringar måste till för att kunna skapa en ny sådd.

I talet pratade Obama om hur viktig USAs miljöpolitik är och hur den måste förändras. USA har endast 2% av jordens oljereserver men är väldens största oljekonsument. Däremot så finns det naturgas som räcker i mer än 100 år. Insikten är att USA inte skall utöka sin oljereserv genom kontroll av andras resurser utan i stället hitta andra energikällor, och utveckla nya. Det leder dessutom till hundratusentals nya jobb, jobb som det amerikanska folket idag saknar och är beroende av.

Min tolkning utifrån dagsdrömmen är att vi som människor och de verksamheter vi verkar inom skall upptäcka de hos oss outnyttjade och outvecklade resurserna. Våra styrkor som vi idag inte når eller ens är medvetna om. Utveckla dessa för att vara mer välmående och framgångsrika. Det är tid att hitta nya värderingar och beteenden som leder till bättre skörd för oss själva. Vilka är dina oupptäckta och outvecklade resurser, dina dolda styrkor?

Obama påpekar också att USA måste öka sitt oberoende, att man idag är alldeles för beroende av andra länder och ekonomier för att det skall vara hälsosamt fr landet, samt att länder som tyskland och Kina ligger långt fram inom utvecklingen av ny teknik inom energisektorn. USA måste agera nu för att inte komma efter, för att inte direkt öka beroendet av andra länder.

Dagsdrömmen säger mig att tiden för handling och förändring är nu. Att det finns ett ”window of opportunity” just nu, för dig och de sammanhang du verkar inom. Annars kommer andra att hinna före, att vara starkare och ditt beroende av andra att öka. Vilka är din verksamhets konkurrenter – eller på ett personligt plan, vad kommer du att missa om du inte utvecklas och förändras nu?

Samtidigt så signalerar dagsdrömmen en rädsla – att Tyskland och Kina är hot. Andra aktörer som inte ingår i samma helhet som USA. Utifrån ett drömperspektiv så finns de där, och deras närvaro vill berätta något om dig själv och din självbild. Vilka är ditt företags Tyskland och Kina, på ett personligt plan vilka människor är i din dröm personerna Tyskland och Kina?

Tyskland och Kina kommer inte att försvinna – De kommer att finnas där som ett väsen för att berätta något för oss. De kommer att finnas där som ett hot tills dess att vår självbild förändras eller vi på annat sätt når nya insikter, kollektivt på landsnivå, i de organisationerna där du är verksam och för dig på en ytterst personligt plan.

Tyskland och Kina ingår trots allt i samma helhet som vår dagdröm omfattar, och utan dem skulle både din och min dagdröm se helt annorlunda ut.

%d bloggare gillar detta: