Hem » Artiklar publicerade av Mattias Seger

Författararkiv: Mattias Seger

I skuggan av en besatt General

Putin personifierar typen Generalen, I hans fall en General som agerar i sitt mörker. Sett ur ett vuxenutvecklingsperspektiv så agerar han från en omogen plats, som ett barn i en vuxen mans kropp och intellektuella förmåga.

Luminusprofilen är vårt verktyg som vi använder som stöd vid ledarutveckling, personlig utveckling, teamutveckling och verksamhetsutveckling. Profilen består av 20 typer som representerar mänskliga drivkrafter och intentioner.

De flesta av oss människor är något så när och lagom sunda och balanserar flera drivkrafter och flera perspektiv. Putin visar istället upp kliniskt osunda sidor, en stereotyp grandios personlighet utan empati eller förmåga att lyssna eller ta till sig olika perspektiv. Så här beskrivs en General i sin skugga enligt Luminusprofilen:

Generalen processar information genom konkret sinnesförnimmelse utifrån sin egen tolkning av verkligheten. Han är inte intresserad av andras drömmar utan fullständigt upptagen med sin egen grandiosa idé. Han drivs och skapar sin självbild kring makt och maktutövande.

Den mörke Generalen är inte intresserad av detaljer, omständliga projektbeskrivningar eller omfattande dokumentation. För egen del är Byråkrati slöseri med tid och resurser som stället kan användas till konkret handling – expansion och erövring. Byråkrati är verktyg som är till för att kontrollera och styra undersåtar. Han överlåter administrativa sysslorna till andra mer lämpade och fokuserar istället på att skapa kraft i den riktning han vill. När det är nödvändigt använder han sitt inflytande och pondus för att för egen vinning kringgå överenskommelser och byråkratier .

Även om typen Generalen är självständig så föredrar han att arbeta tillsammans med andra. Det är när de olika kugghjulen samverkar som ett effektivt urverk resultat skapas, som ett välsmort maskineri. Men generalen leder sällan styrkorna själv, istället omger han sig av strateger och krigare som med entusiasm genomför sin härskaren ambitioner.

Generalen värderar rationalitet högre än känslor. Hans fokus på resultat och sakfrågor och hans svagare intresse för människor gör att han kan upplevas känslokall. Sakliga diskussioner och argument är nödvändiga. Emotionellt laddade konflikter ses som tråkiga och slöseri med Generalens tid och engagemang. I varje situation uttrycker han precis det som behövs för att han skall få sin ambition och vilja igenom, på bekostnad av andra.

Trots det är Generalen är en känslomässig typ som finner det naturligt att behärska och kontrollera sig. Omgivning kan uppfatta hans känslor, men han varken tillåter sig eller är generös nog att ge utlopp för dem om det inte gynnar hans sak. När det väl finns läge att charmera eller manipulera sin omgivning är han dock inte sen med att ge utrymme för hela registret – såväl glädje, ledsamhet och avsky som ilska.

Alla Generalens beslut tas baserat på hans känsla för vad som känns rätt utifrån den riktning och de expansiva och vansinniga mål han sätter upp. Han underlåter sig inte att sätta sig in i eller fatta beslut kring detaljer, om tillvägagångsätt eller vem som gör vad. Det är till och med gynnsamt att låta andra vara ansvariga för att inte själv befläckas. Som allsmäktig är det dock av högsta vikt att han upplevs ha fullständigt koll på läget.

När den mörka Generalen väl bestämt sig för sina grandiosa mål så är de fasta och upp till omgivningen att förhålla sig till. Förtroende är viktigt för Generalen och det är något han värderar för såväl egen del som för andra. Han ser förankring som viktigt för att omgivningen ska ha klart för sig vad det är som ska åstadkommas. Han drar sig inte för att formulera sin egen sanning för etablera förtroende. Att upptäcka osanningen och konfrontera den är istället livsfarligt.

När det kommer till uppföljning är Generalen bara intresserad att veta om framgången håller i sig och att resultat uppnås. Han överdriver gärna och lyfter bara fram det som ser bra ut i dagen. Fortfarande under överlägsna, kontrollerade och högtidliga former.

Generalen är handlingskraftig, är han ur kurs vidtar han snabbt de åtgärder som behövs för att komma på rätt spår igen. Att synas i sociala sammanhang och ta framträdande roller ter sig naturligt för Generalen. Han uppskattar att stå i händelsernas centrum där han entusiastiskt delar med sig av sina framgångar och berättelser om hur han och hans undersåtar lyckats övervinna de utmaningar som stod i vägen för att nå fram till målet.

Utåt ser Generalen ser varje människa som ansvarig för sin egen framgång och respekterar de val som andra gör, bara de inte står i vägen för honom själv och gynnar hans ambition. De blir själva medel för hans strävan.

En mörk General är alltså ingen du förhandlar med därför att han gör i alla lägen det som krävs, och det som gynnar hans egna intressen och ambitioner. Att utmana den mörka Generalen är direkt farligt och leder till hämnd, nyckfulla attacker och lidande för motståndare som kommer att ses som fiender.

Skuggan hos en general är saknaden av empati, samhörighet och gemenskap. Den mörke generalen kan kognitivt förstå dem, att kräva dem från andra och använda dem som medel för att manipulera sin omgivning att uppfylla egna ambitioner. Men att verkligen ha dem som integrerade värderingar och drivkrafter i sig är helt ointressant och direkt obegripligt. Ofta ses de som svagheter.

Den starkaste drivkraften hos en mörk, besatt och fixerad general är att göra avtryck i historien, att på något sätt forma en image och självbild av att vara en stark erövrare och imperiebyggare – oavsett vilken typ av organisation det är.

Strategin att hantera en mörk General är att fullständigt undvika dem eller kväva dem i deras linda, innan de frigör resurser nog att sätta sina motiv i rörelse och skapa förödelse omkring sig i sin egen maktfullkomlighet. I alla fall leder de sig själva och de sammanhang de representerar i fördärvet – med massor av skada på vägen.

Under min tid som ledarutvecklare har jag stött på några mörka Generaler, både inom idrotten och näringslivet. De kan initialt skapa rörelse och en känsla av gemensam riktning, under tiden tar de mer malt ock kontroll över den verksamhet de verkar i – över såväl ledning, styrelse och andra nyckelpersoner och intressenter. Ingen vågar till slut sätta sig emot dem. Det slutar i nästan alla fall med att de blir isolerade, fjärmade från sin omgivning då andra flyr eller avgår. Till slut står de ensamma med en verksamhet i totalt förfall – utan förtroende eller resurser.

Anta inte att det lugnar ned sig eller ordnar sig. Den mörke Generalens hunger efter makt och att expandera sitt imperium slocknar inte.

Priset för att Putin sitter på den plats han gör kommer att leda till enorma konsekvenser och enormt lidande. Den bollen som nu accelererat i rullning är en tidig fas på det mörker han kommer att sprida omkring sig tills dess alla vänt honom ryggen, landet han härskar fullkomligt faller i bitar, eller något brutalt initiativ tar makten ifrån honom. Alternativet är att han vaknar upp ur sitt mörka tillstånd, läker sitt sinne och genom upplysning öppnar upp för andra perspektiv, smälter sitt kalla hjärta och känner värmen till sina medmänniskor.

%d bloggare gillar detta: