Hem » 2013 » februari

Månadsarkiv: februari 2013

5 Konkreta effekter av gott självförtroende

1. Hög målsättning Med starkt självförtroende så sätter du betydligt högre mål. Vi som människor vill i grunden bidra och skapa värde. Det tryggar vår överlevnad och status. Tror du på din förmåga så ställer du upp högre mål, helt enkelt för att du kan och skapar ett större värde. Du gör skillnad på ett positivt sätt.

2. Positiva känslor Med ett starkt självförtroende så gillar du det du gör. Du känner glädje i både träning och prestation. Det är kul att använda dig själv, du skapar. Din förväntan på prestation ökar, din nyfikenhet och ditt intresse att utvecklas och prova nya sätt ökar. Du behöver inte begränsa dig – du har nära till kreativitet och flow. Du presterar på topp.

3. Hög koncentration Om du tror på din förmåga så störs du inte av negativa inre tankar eller störningar i omgivningen. Du lägger inte märke till dem eftersom du är fullt upptagen med det du gör. Det spelar faktiskt ingen roll hur mycket oljud det är omkring dig eller vad som kan hända – nu eller sen – du kommer ju ändå att lyckas. Det finns inga rädslor som sätter stopp för ditt agerande. Du blir uppslukad i det du gör.

4. Hög arbetsinsats Eftersom du tror på det du gör så ökar också din arbetsinsats. Du anstränger dig hårdare och oftare därför att du vet att det leder till resultat. Både i träning, förberedelse och prestation. Det i sig är inget problem eftersom du tror på din förmåga att hantera den extra belastningen och gillar att tänja på gränsen för din egen förmåga.

5. Utveckling, resultat och momentum Som summa av de ovanstående punkterna kommer du att utföra goda prestationer och nå gott resultat. Det blir i sig en bekräftelse på din förmåga att både prestera och utvecklas. Du vill mer, sätter högre mål, upplever mer av positiva känslor, koncentrerar dig mer och arbetar hårdare. Du skapar ett positivt momentum hos dig själv. Du får starkare självförtroende.

Som ledare – se till att skapa förutsättningar för att utveckla självförtroendet, kollektivt och individuellt, hos människor i din omgivning! Då utöver du ledarskap!

Hur utvecklar du då ditt självförtroende? Läs 6 tips till ökat självförtroende

Självförtroende – vägen till prestation och resultat

Det är ofta frågan om självförtroende kommer upp i mina möten med både chefer, ledare och idrottsutövare. Ibland är det en direkt fråga men ofta dyker den upp som en fråga utifrån att hantera situationer och sig själv.

I grunden handlar självförtroende om tilliten till sin egen förmåga att hantera och lösa sin situation. Ofta utrycks bristen på självförtroende som en frustration över det som inte fungerar, det som inte kan uppnås eller det som borde hända. Hos sig själv men också hos andra, i verksamheten eller utifrån ett sammanhang.

Med ett starkt självförtroende så löser sig frågeställningarna av sig självt – de kan ju hanteras

Vad är då självförtroende? I grunden är det tron eller direkt övertygelsen om att jag som person har kompetensen och förmågan att hantera och lösa specifika situationer, utmaningar och uppdrag. Att jag har verktygen och kompetensen. Det är alltså situationsspecifikt och handlar om hanterbarhet.

Jag kan ha ett bra självförtroende inom ett visst område men ett sämre inom ett annat. Och det skiljer sig mot självkänsla som handlar om att vara.

Det enklaste sättet att undersöka en persons självförtroende är att fråga om målsättningar. Med högre självförtroende så sätts högre mål – helt enkelt därför att personen har tron på förmågan att nå de högre målen. Men också att personen är mer medveten om på vilket sätt personen vill göra skillnad. Att våga göra skillnad.

Självförtroendet kan också betraktas ur flera dimensioner.

Breda eller smala områden Ett brett område skulle vara att tala inför grupp. Det är ett område som är användbart i många sammanhang och i mötet med andra människor, ständigt. Vi kan kalla det en metafärdighet. Ett smalt område skulle kunna vara att spela piano, kasta spjut eller hantera bilder i Photoshop. Det blir väldigt specifikt och användbart i ett mer avgränsat sammanhang.

Relation eller teknik Som i exemplet ovan. Har du självförtroende att tala inför grupp så handlar det om att skapa relationer, inspirera, informera och kommunicera. Att påverka. Det har med samröret med andra människor att göra. Ett tekniskt självförtroende kan du ha oberoende av andra människor. När jag spelar piano så har jag min färdighet oavsett omgivning och sammanhang – om jag är själv eller med andra. Tror jag på min förmåga att spela piano så sätter jag mig där och spelar oavsett.

Hur utrycker sig då bristen på självförtroende? När mitt självförtroende sviktar ställs jag inför en rad utmaningar. Då börjar jag kalkylera risk och värdera mig själv. Tänk att spela för så många? Eller tänk att spela för just den här gruppen, hur kommer det att gå? hur kommer det att sluta? Klarar jag av det här? Tänk om jag misslyckas!

Det är besvärliga frågor som gör mig medveten om mig själv. Frågor som tar massor av energi och som begränsar min förmåga. Det tar bort fokus och koncentration. Det begränsar min förmåga att fatta beslut. det får mig att spendera energi på massor av detaljer som inte skapar i nuet.

Ofta uttrycker sig bristen på självförtroende på ett mer subtilt och diskret sätt, för oss själva på ett omdevetet sätt. Jag undviker att göra vissa saker, eller jag väljer att göra dem på ett visst sätt för att vara mer säker. Jag börjar tvivla eller tveka – det känns osäkert, det känns dumt, det leder kanske inte till resultat. Det har gjorts förut utan att lyckas.

När självförtroende sviktar gömmer jag mig i gruppen eller utrycker att vi borde göra på ett säkrare, eller försiktigare sätt. Jag undviker riskatagande. Jag spekulerar i vad som händer om jag misslyckas. Jag styrs av farhågor och rädslor.

Ibland visar sig bristande självförtroende i att vi utrycker oss som att vi inte borde eller får göra saker. Vi borde inte fundera på det nu, då blir det bara grubblerier och då vet vi vart vi hamnar. Då visar vi starka tecken och signaler på att vi faktiskt inte tror på att vi kan hantera oss själva! Det märks hos omgivningen, vi människor är experter på att fånga upp sådana signaler – och ofta gör vi det omedvetet. Det är en stor skillnad på om vi väljer att inte fundera på frågan utifrån våra rädslor eller om vi väljer att inte agera därför att vi prioriterar annat – det kan helt enkelt vara annat som viktigare, som leder till bättre resultat.

Ytterliggare ett sätt att bli medveten om svagt självförtroende hos sig själv och andra är att vara medveten om hur vi tolkar vår omgivning. Hur vi attribuerar. När vi automatiskt reagerar negativt på andra människors tankar och beteenden som faktiskt inte alls behöver vara negativa så gör vi det därför att våra varnings- och försvarssystem är aktiva. Vi antar, dömer och bedömer. När vi är rädda och osäkra så blir det så. När vi är osäkra på om vi kan hantera situationen och är rädda för att misslyckas så aktiveras våra varningssystem. Vi blir vaksamma och agerar aggressivt, vi vill ju eliminera hoten mot de resultat som vi vill uppnå. Ofta blir konsekvenserna mer negativa än positiva – särskilt ur ett ledarskapsperspektiv.

När vi känner självförtroende förstår vi kanske inte vad som sägs eller vad som händer, vi förstår inte vad andra menar men vi tolkar inte in det negativa. Vi blir i stället nyfikna på ett skapande sätt. Allt görs i ett gott syfte, i en god mening.

Det är alltså stor skillnad på att verka i ett sammanhang med människor som lyser av gott självförtroende till skillnad mot en mer rädslostyrd organisation. Gott självförtroende smittar av sig på ett positivt sätt. Bristen på självförtroende leder till passivitet, rädsla och distans – svagare självförtroende

Det goda självförtroendet Med gott självförtroende så ser du alltså ingenting som hot. Du litar både på din egen och andras förmåga. Du har en massa frågor och problem som skall hanteras och sånt är livet. Du har tillit till din och andras förmåga. Du blir intentionsdriven utifrån vad du vill uppnå istället för rädslostyrd med fokus på allt det negativa som kan hända.

Med gott självförtroende blir du öppen och lösningsorienterad. Villig att lyssna och ta in.

Med bättre självförtroende så låter du också din omgivning ta ett större ansvar. De har ju förmågan att lösa problem och skapa, och om de inte har det så tror du så pass mycket på dig själv att du kan hantera det och ställa allt till rätta om det skulle behövas. Då kan du stödja och supporta när det som mest behövs.

Självförtroende leder alltså till utveckling, av dig själv och andra.

Fortsätt gärna med att läsa 5 konkreta effekter av gott självförtroende 

Ledarskapet tog hem Superbowl!

Ray Lewis och Ravens vinner Superbowl 47. Lewis avslutar sin 17-åriga karriär på strålande vis med ett legendariskt lag.

Det är alltid ett ledarskap bakom varje framgång – I Ravens finns många ledare och vinnare idag!

Grattis till Ravens
Grattis till Ledarskapet
Grattis till gott självförtroende – individuellt och kollektivt!

Ravens och Lewis fullkomligt lyser av självförtroende – det märks på förväntningar, arbetsinsats, koncentration. Resultatet blir.

Läs mer om vikten av gott självförtroende för goda prestationer och resultat – Självförtroende vägen till prestation och resultat

%d bloggare gillar detta: